WWW.ESZPERANTÓ.HU

MIT KELL TUDNI AZ ESZPERANTÓRÓL?

Mi az az eszperantó?

Az eszperantó a nemzetektől független, egyenjogú nyelvhasználatot biztosító, élő nemzetközi nyelv, amely az egyszerű és logikai alapokra épülő nyelvtana miatt a nemzeti nyelveknél sokkal gyorsabban sajátítható el.

Bármilyen jól tanulsz is meg egy idegen nyelvet, az anyanyelvűvel szemben mindig hátrányban leszel! Az eszperantó használata egyenlő esélyeket biztosít, hiszen ez mindenki számára tanult nyelv!


Jó dolog az eszperantó! – 20 mp

kezdőlap


Az eszperantó egy élő nyelv!

Az eszperantó nyelv alapjait (16 nyelvtani alapszabály és kb. 900 szó) dr. Lazar Markovics Zamenhof rakta le 1887-ben, de 1905-ben minden szerzői jogról lemondott. Azóta - az Eszperantó Akadémia felügyelete mellett - az eszperantó ugyanúgy fejlődik mint a nemzeti nyelvek, és már régóta a tömegek által beszélt élő nyelvvé vált. (→ további információk)

Az eszperantót az élet minden teerületén használják: vannak eszperantó könyvek, versek, filmek, zenék, koncertek, szakkönyvek, weboldalak, és van a nyelvet beszélő személyek közössége is.

kezdőlap


A leggyorsabban tanulható!

Az eszperantó a leggyorsabban megtanulható élő nyelv! Ugyanazon nyelvi tudásszint eléréséhez más nyelvekhez képest csak kb. 1/4 - 1/5 idő- és energiaráfordítás szükséges.

Az eszperantó fonetikus (mindent úgy írunk ahogy ejtünk), ragozás nincs, illetve a minimálisan szükséges mértékű, a nyelvtana logikai alapon épül fel. – Próbáld ki: játékos bemutató, ízelítő

Az eszperantó nyelvet középfokú szinten átlagosan kb. fél év alatt lehet megtanulni. (→ tanfolyamok az interneten)

kezdőlap


Olyan fejlett, mint pl. a magyar!

Az eszperantó teljesen kifejlett nyelv! Az eszperantó a nemzeti nyelvekkel azonos szintű kifejezésre képes, kifejlett irodalmi és szakmai szókinccsel. Számtalan irodalmi mű jelent meg (regények, próza, versek, antológiák stb), sok szakmának önálló eszperantó szervezete van saját folyóirattal, szótárakkal, könyvekkel. (→ további információk)

Az új technikai kifejezéseket kialakult technikával építi be a nyelv. Hasonlóan a nemzeti nyelvekhez az egyes területeken az új fogalmak beépülése nem azonos sebességű. Az eszperantó vagy a saját már meglévő készletéből alkot új szót, vagy visszanyúl a latin szógyökhöz, vagy ha ilyen nincs, a különböző nyelvekben leggyakrabban használt szógyököt veszi át. (→ további információk)

kezdőlap


Ugyanarra használható, mint a többi nyelv!

Az eszperantó ugyanarra használható, mint a többi nyelv: kommunikációra!

Folyamatosan jelennek meg eszperantó nyelvű könyvek, folyóiratok, vannak rádióadások, videófilmek, zenei kazetták és CD-k stb.

  • Mivel "Eszperantó-ország" nincs, oda nem lehet elutazni, de van évente kb. 300 különféle (szakmai, turisztikai, szórakoztató stb.) eszperantó rendezvény, ahol csak az eszperantóval lehet "boldogulni".

  • Lehet minden szinten állami nyelvvizsgát tenni (a Rigó utcában az eszperantó teljesen egyenrangú a többi nyelvvel) - a munkahelyek ugyanúgy fizethetnek utána nyelvpótlékot (!), az egyetemi felvételinél és a diplomázásnál általában ugyanúgy elfogadják mint a más nyelveket!

  • A hagyományos lehetőségeken kívül van néhány speciális szolgáltatás, ami csak az eszperantóul beszélők számára hozzáférhető (pl. ingyenes vendéglátó hálózat szerte a világban, szakmai konzultációs és segítségnyújtási hálózat, stb). Sokan állítják, hogy már csak ezek miatt akkor is érdemes megtanulni eszperantóul, ha semmi másra nem lenne használható... (→ további információ, érdemes megnézni...)

kezdőlap


Az egész Földön elterjedt

Az eszperantó az eredeti céljai szerint mára az egész Földön elterjedt, hiszen gyakorlatilag nincs olyan jelentősebb város, ahol ne lenne eszperantóul beszélő. Az eszperantó tehát elterjedt, de még nem vált olyan tömegessé amilyet megérdemelne. Ennek oka elsősorban gazdasági és politikai. (→ bővebb információk)

A "nagy nyelvet" (pl. angolt, németet, franciát) használó államok gazdaságilag – és ennélfogva politikailag – ellenérdekeltek az eszperantó elterjedésében. A saját nyelvük használata és minél szélesebb körű elterjesztése kifejezett gazdasági előnyökkel jár. Az USA, Nagy-Britannia, Franciaország stb. az állami költségvetéséből évente sokszáz millió dollárral támogatja nyelve külföldi terjesztését.

Az eszperantó jövője szempontjából komoly reményt ad az Európa Unió jelenlegi nyelvi gondjainak megoldására irányuló törekvések (a tagországok erősen szembeszállnak nyelvük mellőzésével), erre további rásegítést jelent a tervezett EU-bővítés, hiszen a jelenlegi rendszer mellett új belépések nyelvi / fordítási / tolmácsolási káoszt fognak okozni. Az Európa Unió adminisztrációs költségeinek már ma is kb. 1/3-át emésztik fel a fordítói, tolmácsolási kiadások... (→ további információk)

kezdőlap


Mit akarnak az eszperantisták?

Az 1995-ös Prágai Világkongresszus fogalmazta meg az eszperantó mozgalom önmeghatározását, céljait a "Prágai Nyilatkozat"-ban.

kezdőlap


Hányan beszélik az eszperantót?

Sokan! Attól függően, hogy milyen szintű nyelvtudást tekintünk alapnak más-más számot kapunk, de sokszázezerre tehető azoknak a száma akik érdemben kommunikálni tudnak a semleges nemzetközi nyelven.

Konkrétumok: A háború óta csak Magyarországon több mint 250.000 eszperantó tankönyv lett eladva, illetve 2002 óta a Rigó utcában az eszperantó a 3. legnagyobb nyelv, megelőzve a franciát, olaszt, spanyolt, stb...

kezdőlap


Hol lehet eszperantóul tanulni?

Minden formában az általános iskolától az egyetemig, magántanulástól az intenzív állami nyelvvizsgára felkészítő tanfolyamig!

Hogy legyen egy kicsit elképzelésed a dologról, szánjál rá 3 percet egy játékos bemutatóra, rövid ízelítőre az eszperantó nyelvvel - amivel akár egy ajándék nyereménykönyvet is kaphatsz, ingyenesen, ajándékba!

Az eszperantó tanulható
Iskolai keretek között - az általános és középiskolákban mind órarendi keretek között első vagy második idegen nyelvként, mind szakköri formában.
Eszperantó tanári diplomát szerezni az ELTE eszperantó szakán (elenleg "alszik") vagy másoddiplomásként Poznanban az UAM egyetemen lehet. Ennek a vezetője: Koutny Ilona
Nyelvtanfolyamokat szerte az országban több művelődési ház és nyelviskola indít, az árak általában arányosak a minőséggel.
Vannak hagyományos tanfolyamok tanári vezetéssel, heti 2 foglalkozással (internetes tanteremben, webkamerával), és van egyéni tanulásra szolgáló interaktív internetes távoktatás is (házi feladatokkal, személyes konzultációkkal stb.)

kezdőlap


Állami nyelvvizsga, egyetei felvételi, diploma-követelmény

Eszperantóból ugyanúgy lehet alap-, közép- és felsőfokú szinten állami nyelvvizsgát tenni, mint bármelyik másik nagy nyelvből. Ezeket a vizsgákat az Origo Nyelvvizsga Centrum, ONYC (régi nevén a "Rigó utca") akkreditáltatta. – További vizsgainformációk, vizsgaidőpontok, vizsgapéldák

Az eszperantó nyelvvizsga ugyanúgy megfelel az egyetemi felvételihez, mint bármelyik másik nyelv. Az eszperantó nyelvvizsga után is járnak a felvételi többletpontok, középfokú vizsga után 28 pont, felsőfokú vizsga után 40 pont! – Aki ügyes az észreveszi, hogy eszperantóból a 40 pontot érő felsőfokú vizsgát sokkal rövidebb idő alatt és sokkal kisebb ráfordítással lehet megszerezni, mint a nemzeti nyelvekből a 28 pontot érő középfokú vizsgát... :-) – Jogszabályi háttér: letölthető pdf

Az egyetemek többségénél (ahol a vizsgaszabályzat egy darab középfokú, élő nyelvből tett nyelvvizsgát ír elő) az eszperantót elfogadják a diploma kiadásához előírt nyelvvizsga-feltétel tejesítéseként.

kezdőlap


Eszperantó szervezetek

Az eszperantó szervezetek nem tömörítenek mindenkit, hanem csak azokat, akik hajlandók valamit tenni a nyelv fennmaradásáért vagy terjesztéséért, illetve erről várnak információt a szervezettől.

Magyarországon ma több helyi és szakmai jellegű egyesület (pl ifjúsági, pedagógus, kulturális, stb.) működik. A nyelv gyakorlására jó lehetőség a városi, megyei csoportok összejöveteleinek, programjainak látogatása. A www.eszperanto.hu központi weboldalt az Eszperantó Alapítvány működteti.

Az országonkénti eszperantó egyesületek tevékenységét nemzetközi szinten az Universala Esperanto Asocio, UEA (= Eszperantó Világszövetség) nevű nemzetközi szervezet fogja össze. A Rotterdami székhelyű UEA-nak több mint 100 országban vannak tagszervezetei, képviselői és több mint 30 szakmai nemzetközi eszperantó társasággal van munkakapcsolata. Az UEA 1954 óta folyamatosan részt vesz az UNESCO nem kormányszintű szervezeteinek munkájában.

Nemzetközi határozatok az eszperantóról - Az eszperantó érdemeit több nemzetközi fórum elismerte, és határozatokban szorgalmazta a bevezetését. (UNESCO, WTO stb.) Ezek realizálása a tagországokon múlik, az aktuális kultúrpolitikai érdekek függvényében hol lassabban, hol gyorsabban.

kezdőlap


Az internet eszperantó oldalainak felkereséséhez az alábbi oldalaktól célszerű elindulni:

kezdőlap


ESP-EN-HUNG - Országos magyar eszperantó levelezőlista

Ha érdekelnek az eszperantó események, vagy szeretnél segíteni - akkor érdemes bejelentkezned az "esp-en-hung" levelezőlistára.

Az esp-en-hung listán beszéljük meg a magyarországi eszperantó mozgalom eseményeit, itt tesszük közzé az aktuális híreket, információkat, és itt tehetsz fel te is mindenféle eszperantóval kapcsolatos kérdést, vagy kérhetsz tanácsot.

A listán általános érvénnyel a tegezô formát használjuk. A lista 2-nyelvű, szabadon használható mind a magyar, mind az eszperantó nyelv, így a nyelvtudásod gyakorlására, fejlesztésére is alkalmas! Az "esp-en-hung@googlegroups.com" címre küldött üzeneteidet a lista minden tagja megkapja (mint egy körlevelet) - feltéve ha Te is tagja vagy a listának.

A listára bejelentkezhetsz önállóan is a https://groups.google.com/g/esp-en-hung címen. Ha a fenti megoldás körülményes a számodra, küldj egy üzenetet a címünkre (szilvasi kukac eszperanto.hu), mi szívesen regisztrálunk a lista tagjai között.

kezdőlap


Bármilyen eszperantó vonatkozású kérdésben szívesen állunk a rendelkezésére:

Kulturális Eszperantó Szövetség
és Eszperantó Alapítvány

1193 Budapest, Leiningen u. 4.
Telefon: 06 - 1 - 282-88-85
alapitvany@eszperanto.hu

 http://www.eszperantó.hu


kezdőlap

Real Time Web Analytics

Clicky