AZ ESZPERANTÓRA VONATKOZÓ NEMZETKÖZI AJÁNLÁSOK


1. Az UNESCO közgyűlésének határozata – Montevideo, 1954 / IV.1.4.422-4224

A közgyűlés, miután megvitatta a főigazgató jelentését az eszperantó érdekében benyújtott nemzetközi kérelemmel kapcsolatban,

Montevideo, 1954, december 10.


2. Az ENSZ-Társaságok Világszövetsége (WFUNA) közgyűlésének határozata – Barcelona, 1979. október 13.
A WFUNA 27. plenáris ülése:

 1. Üdvözli azokat a tárgyalásokat, melyeket az elnök és a főtitkár folytatott az Eszperantó Világszövetséggel;
 2. elismeri, hogy az eszperantó szövetségek és az ENSZ-Társaságok által képviselt nemzetköziség a további együttműködés alapja;
 3. felhívja minden ENSZ-Társaság figyelmét az eszperantó szövetségekkel való együttműködésre, valamint arra, hogy szorgalmazzák hazájuk oktatási szervezeteinél az eszperantó nyelvtanítás megindítását vagy annak bővítését.


3. Idegenforgalmi Világkonferencia – 1980. szeptember 27- október 10.

Részlet a záróokmányból:

Az Idegenforgalmi Világkonferencia... kívánatosnak tartja az idegenforgalmi szemlélet fejlesztését a látogatók, a helyi lakosság és az idegenforgalmi dolgozók közötti kommunikáció megkönnyítése és szorgalmazása érdekében;

..... ebből a szempontból hangsúlyozza a nyelvtudás fontosságát, különösen az olyan egyetemes rendeltetésű nyelvét, amilyen az eszperantó.

Manila, 1980. október 10.


Az UNESCO közgyűlésének határozata – Szófia, 1985. 23C/Res.11.11.
A közgyűlés

tekintettel arra, hogy a közgyűlés 1954-es, montevideói ülésén hozott határozat említést tesz azokról a sikerekről, amelyeket az eszperantó nemzetközi nyelv a szellemi értékek nemzetközi cseréje és a világ népeinek kölcsönös megértése terén ért el, és megállapítja, hogy ezek az eredmények összhangban vannak az UNESCO céljaival és eszméivel;

emlékeztetve arra, hogy az eszperantó az azóta eltelt időszakban jelentős fejlődésen ment át, mint a különböző népek és kultúrák közötti kölcsönös megértést elősegítő eszköz, és a világ több táján és több emberi tevékenységben is tért hódított;

elismerve azt, hogy az eszperantónak hatalmas lehetőségei vannak a különböző népek közötti nemzetközi megértésben és kommunikációban;

figyelembe véve azt, hogy az eszperantó mozgalom és különösen az Eszperantó Világszövetség jelentősen hozzájárult az UNESCO tevékenységének megismertetéséhez, valamint hogy részt is vett ebben a tevékenységben;

tekintve, hogy az eszperantó 1987-ben ünnepli 100. évfordulóját,

 1. köszönti az eszperantó mozgalmat annak centenáriuma alkalmából;
 2. felkéri a Főigazgatót, hogy továbbra is kísérje figyelemmel az eszperantónak, mint a különböző népek és kultúrák közötti jobb megértés eszközének fejlődését;
 3. felhívja a tagállamok figyelmét arra, hogy méltó előkészületekkel, nyilatkozatokkal, különleges postabélyegek kibocsátásával stb. ünnepeljék meg az eszperantó centenáriumát és kezdeményezzék, hogy a nyelvi problémák ismeretét és az eszperantó oktatását tanulmányi programként vezessék be országaik iskoláiba és felsőoktatási intézményeibe;
 4. ajánlja a nem kormányközi szervezeteknek, hogy vegyék ki részüket az eszperantó százéves jubileumának megünnepléséből, és fontolják meg annak jelentőségét, hogy miként lehetne az eszperantót alkalmazni tagállamok közötti információáramlást elősegítő eszközként, beleértve az UNESCO munkájáról való tájékoztatást is.

Szófia, 1985. november 8.


Gazetaraj Komunikoj de UEA, n-ro 163, 2002.12.18.
Nova rezolucio de neregistaraj organizoj, favore al Esperanto
CONGO (Konferenco de Negistaraj Organizaĵoj), la unuiĝo de la organizaĵoj en oficialaj rilatoj kun Unuiĝintaj Nacioj, 9-13-an de decembro 2002 kunvenigis siajn membrojn por la azia kunsido, Azia Civil-Socia Forumo (ACSF 2002) en UN-domo en Bangkok, Tajlando. En la forumo partoprenis vicprezidanto de UEA Prof. LEE Chong-Yeong.

Laŭ la speciala peto de Prof. Lee la 11-an de decembro al la programo de ACSF estis aldonita aparta ronda tablo pri "Lingvo kaj Homaj Rajtoj". La kunsido estis prezidita de S-ino Hui Lu, reprezentanto de la Ĝeneva Oficejo de la UN-ĉefkomisiito por Homaj Rajtoj. Ĉirkaŭ 40 reprezentantoj de diversaj neregistaraj organizaĵoj partoprenis la kunsidon, kiu okazis konkurence kun 4 aliaj kunsidoj. Inter la partoprenintoj estis S-ro Nikhil Chandavarkar, Konsilanto de la Departamento pri Ekonomio kaj Sociaj Aferoj (ECOSOC), UN, Nov-Jorko. Prof. Lee prelegis dum 30 minutoj pri "Lingvo kaj Internaciaj Homaj Rajtoj", poste dum ĉirkaŭ 1-horo okazis diskuto. Rezulte la grupo akceptis kaj transdonis al la organizantoj rekomendojn favorajn por Esperanto. La rekomendoj estos inkluzikvitaj en la plena raporto de ACSF 2002.

La konkluda parto de la rekomendoj diras:

"... Ronda tablo III, "Lingvo kaj Homaj Rajtoj ... rekomendas, ke:

 1. UN, speciale ECOSOC (Ekonomia kaj Socia Komisiono), enmetu la tagorderon "Lingvo kaj Homaj Rajtoj" en tagordon de unu el ĝiaj venontaj asembleoj, por diskuti la mondan lingvan politikon, lingvajn aspektojn de homaj rajtoj, kaj la administran neefikecon kaŭzitan de lingva malsameco, kun la celo konsideri novan internacian lingvan ordon,

 2. Komisiono de UN por Homaj Rajtoj establu laborgrupon por studi la problemojn de lingvaj homaj rajtoj kaj la malobservado de homaj rajtoj pro lingva malegaleco kaj maljusteco, kaj

 3. Internaciaj neregistaraj organizaĵoj subtenu la agadon de la Koalicio por Internacia Helplingvo de Neregistaraj Organizaĵj, kaj konsideru eksperimente en ilia ĉiutaga komunikado kun iliaj internaciaj membroj uzon de etne neŭtrala internacia helplingvo, kiel Esperanto."

Prof. LEE Chong-Yeong


RECOMMENDATIONS
Under the theme "Human Rights", the Round Table III, "Language and Human Rights", of the CONGO Asian Civil Society Forum 2002, convened on 11 December;

Noting that Article 2 of the UN Universal Declaration of Human Rights, which says, "Everyone is entitled to all the rights and freedoms set forth in this Declaration, without distinction of any kind, such as race, colour, sex, language, religion, ..."

Agreeing that human rights cannot be complete without observation of language rights which are essential for linguistically democratic and equitable communications,

Considering that the present world language order, which is unfairly favorable to a particular ethnic language, accelerates violation of international linguistic human rights,

Recalling the resolution made by the "Language and Human Rights" Sub-theme session of the 1999 Seoul International NGO Conference, which suggested UN to consider the issues of linguistic aspects of human rights during one of its ECOSOC sessions,

Recalling the resolution of 1985 Unesco General Assembly (Sophia), which recommended the member governments to encourage teaching of Esperanto to promote international understanding and the international NGOs to consider the possibility of the use of Esperanto as a means for the spreading of information among its members,

Recommends that;

 1. UN, ECOSOC in particular, place "Language and Human Rights" on the agenda of one of its forthcoming meetings, to discuss the global linguistic politics, linguistic aspects of human rights, and administrative inefficiency caused by language differences, with a view to consider a new international language order.

 2. UN Commission for Human Rights set up a working group to study the problems of linguistic human rights and violation of human rights caused by linguistic inequality and injustice, and

 3. International NGOs support the activities of NGO Coalition for International Aŭiliary Language, and may consider experimenting in their work the use of ethnically neutral international aŭiliary language, such as Esperanto.


vissza az előző oldalra