WWW.ESPERANTO.HU

Esperantaj grupoj, adresoj

UrboKunvenoj
Békéscsaba, nyugdíjas En ĉiu ĵaŭdo antaŭtagmeze de la 9:00-a horo en la Domo de Maljunuloj en la strato Makray. Kontaktu: Maczala Mária, tel: +36-70-6497212, ciklamen46@gmail.com
Budapest, nyugdíjas Ĉefe pensiula grupo, kunvenas la unuan ĵaŭdon de ĉiu monato en la Kulturdomo de la urboparto Albertfalva, kiu estas la 11-a distrikto en Budapest. Kontaktu: Szalainé Tímár Júlia, szaltij@gmail.com, telefono: +36-30-2728523
Budapest, református Kunvenoj: en la lasta mardo de ĉiu monato, ekde 17:30, ĉiufoje Esperantlingva prelego de iu invitito. Adreso: Salono de Reformisma Eklezio, strato Gyulai Pál n-ro 9, en la 8-a disktrikto de Budapeŝto. Kontaktpersono: Besenyei Anna, tel: 70-2803831, esperanna@gmail.com
Budapest, medicina Medicinista fak-grupo. Kunvenoj en la unua merkredo de ĉiu monato (krom aŭgusto) en Inkubatora Domo "OKISZ" Thököly út 58-60, HU-1146 Budapest. Kontaktu: d-rino Julika Farkas, tel: +36-1-3868459, ludoviko@freemail.hu
Debrecen Fervojista E-grupo. Kunvenoj en ĉiu ĵaŭdo ekde 17.00 horo apud la biblioteko en la Kulturcentra Domo "Egyetértés" ĉe strato Faraktár, n-ro 67. en Debrecen. Kontaktadresoj: Cséti Imre, tel: (+36-52) 445405, rete: aCsejti@freemail.hu
Debrecen,
  Szent Ferenc Klub
Religia Klubo "Sankta Francisko". Kunvenoj en la biblioteko Benedek Elek ĉe Debrecen, Piac str. 68. Somera loko: Katolika Kunvenejo Sankta Anna: Varga str. 17. Kontaktoj: Gajdos Pál, tel. 70-3787506, rete: gajdospal@gmail.com
Eger Kunvenoj en la lasta merkredo de ĉiu monato inter 17-19-a horoj (escepte julion kaj aŭguston) ĉe la adreso: strato Bródy Sándor n-ro 1. Kontaktadreso: Barta Zoltán, esperantoeger@gmail.com
Győr Kunvenoj de la urba E-klubo "Verda Stelo" kaj de la urba fervojista fakgrupo okazas en la unua merkredo de ĉiu dua monato en la pensiula klubejo de la Fervojista Kulturdomo - 9021 Győr, Révai u. 5. Kontakt-adreso: Horváth József, esperanto@digikabel.hu
Makó Kunveno: en ĉiu lundo inter 16.00-18.00 en la urba biblioteko: str. Deák Ferenc, n-ro 2. Kontaktpersono: Szekeres Zsuzsanna, szekereszs@freemail.hu, tel: +36-70-5264553
Nyíregyháza Kunvenoj ĉiumarde inter 17.00-19.00 en la Fervojista Kulturdomo. Adreso: strato Toldi 23, urbo Nyíregyháza. Gvidanto de la klubo: Lakatos Ildikó, tel: 42-445166, retadreso: lakild55@freemail.hu - Fejsbuka paĝo: ĉi tie.
Pécs Kunvenoj ĉiuvendrede inter 16.30-18.30 en la Fervojista Kulturdomo. Adreso: str. Váradi 7/2, urbo Pécs. Gvidanto de la klubo: Móró Alfonz, tel: +36-30-2175847, rete: moroa@freemail.hu
Tata Kunvenoj en ĉiu mardo inter 16.00-17.00 en la Armeista Klubejo. Kontaktpersono: Ködmön Károlyné, tel: 34-487951 kodmonerzsi@gmail.com
Vác Kunvenoj en ĉiu dua senpara semajno ĵaŭde inter 17-19a horo. Adreso: Kulturdomo Madách, salono n-ro 4, adreso: Dr. Csányi körút 63. Kontaktpersono: Csernák Mihályné, scalle@freemail.hu, telefono: +36-20-8234675.

Induló magyar oldal

On line tanfolyam

Könyvküldő szolgálat